Wednesday, October 10, 2018
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561
By Teerundorn_c @ 11:35 AM :: 605 Views

          จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนมหามงคลวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี จึงขอนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนโครงการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ....  <<ดาวน์โหลด>>