Wednesday, January 27, 2016
จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2558
By Teerundorn_c @ 1:36 PM :: 893 Views

 

          จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนธันวาคม จุลสารธนาคารสมองฉบับส่งท้ายปีเก่า 2558  เป็นเดือนที่พสกนิกรชาวไทยมีความสุขมาก และร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมพิเศษพร้อมกันทั้งประเทศ และยังได้นำข่าวที่น่าสนใจ คือ การจัดประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12”   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง : ระดับภาค” ทั้ง 4 ภาค และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ มาให้ทุกท่านได้รับทราบกัน      <<ดาวน์โหลด>>