Monday, April 01, 2013
สศช. เตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค
By Teerundorn_c @ 10:45 AM :: 989 Views

         สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการจัดประชุมวุฒิอาสาธนาคารสมองระดับภาค เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
<<ดาวน์โหลด>>