Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Wednesday, January 27, 2016  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 9 ธันวาคม 2558
:: 902 Views

 

          จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนธันวาคม จุลสารธนาคารสมองฉบับส่งท้ายปีเก่า 2558  เป็นเดือนที่พสกนิกรชาวไทยมีความสุขมาก และร่วมถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมพิเศษพร้อมกันทั้งประเทศ และยังได้นำข่าวที่น่าสนใจ คือ การจัดประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12”   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง : ระดับภาค” ทั้ง 4 ภาค และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวุฒิอาสาฯ มาให้ทุกท่านได้รับทราบกัน      <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ