Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Thursday, November 12, 2015  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2558
:: 930 Views

จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนสิงหาคม ซึ่งนับว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับปวงชนชาวไทย  โดยเฉพาะวุฒิอาสาฯ เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และมีข่าวความเคลื่อนไหวทั้งที่สำคัญกับการพัฒนาประเทศและวุฒิอาสา...     <<ดาวน์โหลด>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ