Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Monday, March 24, 2014  
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2556
:: 1382 Views

     จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ได้ออกเผยแพร่ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557  คณะผู้จัดทำได้ประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ มาให้ทราบ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาะนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 : กรุงเทพมหานคร" และเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย <<ดาวน์โหลด>>  

 

 


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ