Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Tuesday, February 07, 2012  
 สรุปผลการปฏิบัติงานวุฒิอาสาธนาคารสมอง ปี 2552
:: 2144 Views

     ในปี 2552 ที่ผ่านมา วุฒิอาสาธนาคารสมองทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน องค์กร โรงเรียน และชุมชนต่างๆ ด้วยการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา กรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ...<<อ่านต่อคลิ๊ก>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ