Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา > เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize

Monday, April 26, 2010  
 คู่มือธนาคารสมอง 2553
:: 1813 Views

   สศช.ได้จัดทำคู่มือธนาคารสมองขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนในเรื่องธนาคารสมอง และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของวุฒิอาสาและเครือข่ายธนาคารสมองเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นคู่มือสำหรับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อมาใช้บริการของธนาคารสมองอย่างกว้างขวาง  <<อ่านต่อคลิ๊ก>>


 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ