Back Office : | Login  
 View Article

Friday, June 22, 2012  
 วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น
:: 1422 Views :: ข่าวทั่วไป

   ขอแสดงความยินดีกับวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายปลื้ม  เทอดเกียรติชาติ   ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "ผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี พ.ศ.2554"  จัดโดยสภาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งดำเนินโครงการคัดเลือกมาเป็นเวลา 16 ปี  โดยได้มีพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ  มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.2555


  
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ