Back Office : | Login  
 
ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า : ผลงานวุฒิอาสา
 บทความของวุฒิอาสา Minimize
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ใครรับผิดชอบ

      ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ว่าทุกๆ คนควรมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กลับมาดีดังเดิม

 ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

          ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในของมนุษย์ ซึ่งหวังอยากจะเป็นอะไร ก็ต้องกล้าคิด  กล้าฝัน กล้าตั้งเป้าหมาย ..

 เหล้า ภัยร้ายของสังคมไทย

     ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ วุฒิอาสาฯ จ.พะเยา ได้กล่าวถึงพิษภัยของเหล้า ว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมอย่างไร...

 

 ปัจฉิมบทของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ วุฒิอาสาฯ กรุงเทพฯ   ได้กล่าวถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นปัญหาใหญ่และสำคัญมากของหลายๆ ประเทศ

 การปลูกข้าวนาโยน

       นายสวัสดิ์ บุญประสม ประธานวุฒิอาสาฯ จังหวัดปัตตานี  ได้จัดทำความรู้ในการปลูกข้าวนาโยน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสาธารณชน
 Print   
 ผลงานวุฒิอาสา Minimize
 ฝายมีชีวิต...มีชีวิตตั้งแต่เริ่มสร้างสู่สายธารแห่งชีวิต

          วุฒิอาสาฯ นครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างฝายมีชีวิต โดยนำแนวคิดรากไทรเป็นตัวสร้างสายน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงเรื่องราวของฝายมีชีวิต และสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกัน

 การออกกำลังกาย "จินกังกง" ของวุฒิอาสาฯ จ.นนทบุรี

      การออกกำลังกาย "จินกังกง"โดย นายบำรุง  ไตรมนตรี  ซึ่งท่านเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง  จ.นนทบุรี เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุรำมวยจีน จินกังกง เป็นการผสาน จิตกับกายไปด้วยกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงทำให้มีสมาธิ ภูมิต้านทานดีขึ้น  ชมวีดิทัศน์

 วุฒิอาสาฯ เป็นพลังช่วยขับเคลื่อนแผนฯ 11

    แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นพลังช่วยขับเคลื่อน..  โดย นายผดุง  จิตเจือจุน  วุฒิอาสาฯ จังหวัดสมุทรปราการ  (มติชนรายวัน วันที่ 2 มี.ค.2555)

 ผลการดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาฯ บุรีรัมย์ ปี2553

    ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553 และการเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ชุดที่ 3

 

 สะพานลอยสำหรับคนเดินข้ามถนน..กาญจนบุรี

     วุฒิอาสาธนาคารสมองกาญจนบุรี ได้มองเห็นความสำคัญของสะพานลอย..จึงได้ออกสำรวจหาสาเหตุและหาหนทางที่จะใช้สะพานลอยที่มีอยู่ ให้ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม  และได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับคนที่เดินข้ามถนน

 
 Print   
 องค์ความรู้ Minimize
 “รางจืด” (Thunbergia luarifolia Linn.)

 โดย...นายสิทธิชัย ติโลกะวิชัย

ชื่ออื่น  กำลังช้างเผือก ขอบชะนาง เครือเขาเขียว ยาเขียวคาย รางเย็น ดุเหว่า ทิดพุด น้ำนอง ย่ำแย่ แอดแอ
 Print   
 เอกสารที่พิมพ์เผยแพร่ Minimize
 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันดินโลก จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ จึงขอนำเสนอเนื้อหาสาระที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จจากการทำงานของวุฒิอาสาฯ ....

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561

           จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ เป็นฉบับเดือนมหามงคลวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบ 86 พรรษา ... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

         จุลสารธนาคารสมองฉบับนี้ ยังคงนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้สูงอายุในการก้าวสู่สังคมสูงวัยของไทยในอนาคตอันใกล้นี้.... 

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 มกราคม-มีนาคม 2561

     จุลสารฯ ฉบับนี้  เป็นการนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจจากวุฒิอาสาฯ ทั่วประเทศ....

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 13 ตุลาคม-ธันวาคม 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเนื้อหาสาระน่ารู้จากการประชุม "15 ปี ธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ" ผลงานของวุฒิอาสาฯ และสาระน่ารู้อื่นๆ อีกมากมาย...

 จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 12 กรกฎาคม-กันยายน 2560

     จุลสารฯ ฉบับนี้  นำเสนอเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นสำคัญในประเด็นหลักในเรื่อง "สวัสดิการสังคมกับผู้สูงอายุ"...

 แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ

         แผ่นพับธนาคารสมอง...พลังอาสาร่วมพัฒนาประเทศ นำเสนอความเป็นมา บทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง และผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองโดยย่อ
 Print   
Copyright © 2008 by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ